Locations

Ya Gallery Art Center in Kyiv
49B Khoryva St
Podil, Kontraktova Ploshcha metro station
10.00 - 19.00 daily, Monday to Saturday
tel. +380 44 492 92 03


Ya Gallery Art Center in Lviv
8/2a Shota Rustaveli St (entrance from Kostomarova St)
10.00 - 19.00 daily, Tuesday to Sunday
tel. +380 97 924 97-9227.04.2022 – 26.06.2022
Exhibition Lviv Ya Gallery
20.01.2022 – 17.04.2022
Exhibition Lviv Ya Gallery
20.10.2021 – 27.11.2021
15.09.2021 – 16.10.2021
Exhibition Kyiv Ya Gallery
19.02.2020 – 16.03.2020
Exhibition Kyiv Ya Gallery
22.01.2020 – 17.02.2020
Exhibition Kyiv Ya Gallery
11.01.2020 – 16.02.2020
Exhibition Lviv Ya Gallery
03.12.2019 – 09.01.2020
23.10.2019 – 01.12.2019
Exhibition Lviv Ya Gallery
09.10.2019 – 09.12.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
04.09.2019 – 07.10.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
25.07.2019 – 25.08.2019
Exhibition National Folk Decorative Art Museum 9, Lavrska str., building 2, Kyiv
17.07.2019 – 02.09.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
12.06.2019 – 15.07.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
20.06.2019 – 22.09.2019
Exhibition Lviv Lviv National Art Gallery named Boris Voznitsky