Locations

Ya Gallery Art Center in Kyiv
49B Khoryva St
Podil, Kontraktova Ploshcha metro station
10.00 - 19.00 daily, Monday to Saturday
tel. +380 44 492 92 03


Ya Gallery Art Center in Dnipro
17 Husenka St (entrance from O.Honchara St)
10.00 - 19.00 daily, Monday to Saturday
tel. +380 67 622 29 92

16.01.2019 – 11.02.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
27.10.2018 – 04.11.2018
Exhibition Zhytomyr Cinema Zhovten
23.10.2018 – 20.01.2019
Exhibition Lviv The Center Porokhova Vezha
03.10.2018 – 05.11.2018
Exhibition Kyiv Ya Gallery
08.08.2018 – 27.08.2018
Exhibition Kyiv Art center Ya Gallery
18.07.2018 – 06.08.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Center
30.06.2018 – 25.08.2018
Exhibition Freising Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern
13.06.2018 – 16.07.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Center
23.05.2018 – 11.06.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Center
18.04.2018 – 07.05.2018
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Centre
28.03.2018 – 16.04.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Centre
10.05.2018 – 17.05.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Center
07.03.2018 – 26.03.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Centre
07.02.2018 – 05.03.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Centre