Locations

Ya Gallery Art Center in Kyiv
49B Khoryva St
Podil, Kontraktova Ploshcha metro station
10.00 - 19.00 daily, Monday to Saturday
tel. +380 44 492 92 03


Ya Gallery Art Center in Dnipro
17 Husenka St (entrance from O.Honchara St)
10.00 - 19.00 daily, Monday to Saturday
tel. +380 67 622 29 92

12.04.2017 – 21.05.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
22.03.2017 – 11.04.2017
Exhibition Kiyv Ya Gallery Art Center
11.03.2017 – 09.04.2017
Exhibition Dnipro Dnipro Art Museum
01.03.2017 – 21.03.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
01.02.2017 – 27.02.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
18.01.2017 – 25.02.2017
Exhibition Dnipropetrovsk Ya Gallery Art Center
14.12.2016 – 30.01.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
22.11.2016 – 17.12.2016
Exhibition Dnipro Ya Gallery art center
16.11.2016 – 12.12.2016
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
19.10.2016 – 12.11.2016
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
14.09.2016 – 17.10.2016
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
08.09.2016 – 04.11.2016
Exhibition Dnipro Ya Gallery Art Center
03.08.2016 – 12.09.2016
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
02.06.2016 – 19.08.2016
Exhibition Dnipropetrovsk Ya Gallery Art Center