23.10.2019 – 01.12.2019
Exhibition Lviv Ya Gallery
09.10.2019 – 09.12.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
04.09.2019 – 07.10.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
25.07.2019 – 25.08.2019
Exhibition National Folk Decorative Art Museum 9, Lavrska str., building 2, Kyiv
17.07.2019 – 02.09.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
20.06.2019 – 22.09.2019
Exhibition Lviv Lviv National Art Gallery named Boris Voznitsky
12.06.2019 – 15.07.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
15.05.2019 – 10.06.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
10.04.2019 – 06.05.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
13.03.2019 – 08.04.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
13.02.2019 – 11.03.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
16.01.2019 – 11.02.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
19.12.2018 – 14.01.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
27.10.2018 – 04.11.2018
Exhibition Zhytomyr Cinema Zhovten
23.10.2018 – 20.01.2019
Exhibition Lviv The Center Porokhova Vezha
Events

Archive events are absent

News

Archive news are absent