February 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
March 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
April 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
May 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
23 February 2018 All Exhibitions
27.10.2018 – 04.11.2018
Exhibition Zhytomyr Cinema Zhovten
23.10.2018 – 20.01.2019
Exhibition Lviv The Center Porokhova Vezha
03.10.2018 – 05.11.2018
Exhibition Kyiv Ya Gallery
08.08.2018 – 27.08.2018
Exhibition Kyiv Art center Ya Gallery
18.07.2018 – 06.08.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Center
30.06.2018 – 25.08.2018
Exhibition Freising Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern
13.06.2018 – 16.07.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Center
23.05.2018 – 11.06.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Center
18.04.2018 – 07.05.2018
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Centre
28.03.2018 – 16.04.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Centre
10.05.2018 – 17.05.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Center
07.03.2018 – 26.03.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Centre
07.02.2018 – 05.03.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Centre
17.01.2018 – 05.02.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Centre