Contacts

Ya Gallery Art Center in Kyiv
49B Khoryva St
Podil, Kontraktova Ploshcha metro station
10.00 - 19.00 daily, Monday to Saturday
tel. +380 44 492 92 03

info.yagallery@gmail.com


Ya Gallery Art Center in Dnipro
17 Husenka St (entrance from O.Honchara St)
10.00 - 19.00 daily, Monday to Saturday
tel. +380 67 622 29 92

23.10.2019 – 01.12.2019
Exhibition Lviv Ya Gallery
09.10.2019 – 09.12.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
04.09.2019 – 07.10.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
25.07.2019 – 25.08.2019
Exhibition National Folk Decorative Art Museum 9, Lavrska str., building 2, Kyiv
17.07.2019 – 02.09.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
12.06.2019 – 15.07.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
22.05.2019 – 26.05.2019
Exhibition Kyiv Mystetskyi Arsenal
20.06.2019 – 22.09.2019
Exhibition Lviv Lviv National Art Gallery named Boris Voznitsky
15.05.2019 – 10.06.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
10.04.2019 – 06.05.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
13.03.2019 – 08.04.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
13.02.2019 – 11.03.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
16.01.2019 – 11.02.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery
19.12.2018 – 14.01.2019
Exhibition Kyiv Ya Gallery