02.06.2016 – 19.08.2016
19.04.2016 – 27.05.2016
31.03.2016 – 13.04.2016
04.02.2016 – 17.03.2016
22.12.2015 – 26.01.2016
Fly
27.10.2015 – 28.11.2015
17.09.2015 – 15.10.2015
18.06.2015 – 31.07.2015
16.05.2015 – 07.11.2015
23.04.2015 – 12.06.2015
14.01.2015 – 16.02.2015
08.09.2014 – 18.10.2014
17.04.2014 – 06.06.2014
18.12.2013 – 23.01.2014
08.11.2013 – 14.12.2013
27.09.2013 – 02.11.2013
21.06.2013 – 25.07.2013
25.04.2013 – 08.06.2013
22.01.2013 – 07.03.2013
17.12.2012 – 22.12.2012
02.03.2012 – 14.04.2012
06.09.2011 – 16.10.2011
07.03.2018 – 26.03.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Centre
07.02.2018 – 05.03.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Centre
17.01.2018 – 05.02.2018
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Centre
29.11.2017 – 30.12.2017
Exhibition Kyiv Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Centre
01.11.2017 – 25.11.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
27.09.2017 – 28.10.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
06.09.2017 – 23.09.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Centre
24.08.2017 – 29.10.2017
Exhibition Kyiv National Art Museum of Ukraine
12.07.2017 – 19.08.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
14.06.2017 – 09.07.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
12.04.2017 – 04.06.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
22.03.2017 – 11.04.2017
Exhibition Kiyv Ya Gallery Art Center
11.03.2017 – 09.04.2017
Exhibition Dnipro Dnipro Art Museum
01.03.2017 – 21.03.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center
01.02.2017 – 27.02.2017
Exhibition Kyiv Ya Gallery Art Center