Locations

Ya Gallery Art Center in Kyiv
49B Khoryva St
Podil, Kontraktova Ploshcha metro station
10.00 - 19.00 daily, Monday to Saturday
tel. +380 44 492 92 03


Ya Gallery Art Center in Lviv
8/2a Shota Rustaveli St (entrance from Kostomarova St)
10.00 - 19.00 daily, Tuesday to Sunday
tel. +380 97 924 97-9210.08.2022 – 10.09.2022
Exhibition Kyiv Ya Gallery
10.08.2022 – 25.09.2022
Exhibition Lviv Ya Gallery
15.03.2023 – 21.05.2023
Exhibition Kyiv Ya Gallery
24.02.2023 – 21.05.2023
Exhibition Copenhagen Ukraine House in Denmark
31.01.2023 – 01.03.2023
Exhibition Kyiv Ya Gallery
06.12.2022 – 26.03.2023
Exhibition Lviv Ya Gallery
19.11.2022 – 27.11.2022
Exhibition Lviv Lviv National Academy of Arts
26.10.2022 – 26.11.2022
Exhibition Kyiv Ya Gallery
14.09.2022 – 15.10.2022
Exhibition Kyiv Ya Gallery
15.06.2022 – 18.09.2022
Exhibition Lviv Center of Architecture, Design and Urbanism Gunpowder TOWER
27.04.2022 – 26.06.2022
Exhibition Lviv Ya Gallery
20.01.2022 – 17.04.2022
Exhibition Lviv Ya Gallery